Mức giá thuê nhà trung bình ở Ontario đã tăng trong tháng Bảy như thế nào?

Chi phí thuê nhà ở Ontario đã tăng hơn hầu hết các tỉnh bang khác ở Canada vào tháng trước, theo một phân tích quốc gia mới về danh sách trực tuyến.

Báo cáo cho thấy Ontario xếp thứ hai khi nói đến giá thuê trung bình cao nhất cho tất cả các loại nhà trong tháng Bảy.

Tỉnh duy nhất vượt qua Ontario là British Columbia với mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở Ontario, giá thuê nhà trung bình đã tăng lên $ 2,332 một tháng vào tháng Bảy, đánh dấu mức tăng 3,1% hàng tháng và mức tăng 15,2% hàng năm.

Nhìn chung, giá thuê trung bình ở trung tâm Toronto đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Bảy.

Đối với căn hộ một phòng ngủ, giá thuê ở mức $2,257 vào tháng Bảy, đánh dấu mức tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước ở Toronto.

Đối với căn hộ hai phòng ngủ, mức tăng đó đã tăng 25% lên 3.259 đô la.

Giá thuê trung bình hàng tháng tại thành phố đã tăng 4% đối với căn hộ 1 phòng ngủ và 7.8% đối với căn hộ 2 phòng ngủ.

Trong khi trung tâm thành phố Toronto nổi tiếng với các căn nhà cho thuê đắt đỏ, ba trong số các thị trấn cũ của nó, Etobicoke, North York và Scarborough, cũng chứng kiến ​​sự gia tăng giá thuê đáng kể trong tháng Bảy.

Tại Etobicoke, chi phí thuê căn hộ một phòng ngủ trung bình là 2.007 đô la vào tháng 7 và 2.582 đô la cho căn hộ hai phòng ngủ

So với năm ngoái, con số này đánh dấu mức tăng 11,5% đối với căn hộ một phòng ngủ ở Etobicoke và tăng 9,3% đối với căn hộ hai phòng ngủ.

Ở North York, những người thuê nhà đã trả trung bình 1,913 đô la cho một căn hộ một phòng ngủ vào tháng trước và 2,469 đô la cho một căn hộ hai phòng ngủ.

So với năm ngoái, giá thuê trung bình hàng tháng trong tháng Bảy đã tăng 14,6% đối với căn hộ một phòng ngủ và tăng 21,9% đối với căn hộ hai phòng ngủ.

Về phía đông, ở Scarborough, chi phí thuê một phòng ngủ là $ 1,635 vào tháng Bảy. Giá thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở mức 2.133 đô la.

So với năm ngoái, giá thuê tăng đã 3,1% đối với căn hộ một phòng ngủ và 15,2% đối với căn hộ hai phòng ngủ.

Nghiên cứu cho thấy những người thuê nhà ở các phần khác của GTA cũng đang trả tiền thuê cao hơn đáng kể.

Ở Mississauga, một căn hộ một phòng ngủ có giá 1.862 đô la vào tháng trước, trong khi giá thuê cho một căn hộ hai phòng ngủ là 2.394 đô la.

So với năm ngoái, giá thuê đã tăng 6,2% đối với căn hộ một phòng ngủ và 12,4% đối với căn hộ hai phòng ngủ.

Ở Vaughan, một căn hộ một phòng ngủ có giá 1,825 đô la vào tháng trước. Giá thuê cho một căn hộ hai phòng ngủ chạm mức là $ 2,396.

Trong khi đó con số này đánh dấu mức tăng 7,4% so với năm ngoái đối với căn hộ một phòng ngủ và 12,5% đối với căn hộ hai phòng ngủ. 

Những người thuê nhà ở Brampton đã trả $ 1,772 cho một căn hộ một phòng ngủ vào tháng Bảy và $ 2,388 cho một căn hộ hai phòng ngủ.

So với năm trước, giá thuê đã tăng 13,8% đối với căn hộ một phòng ngủ và tăng 33,2% đối với căn hộ hai phòng ngủ. 

Cuối cùng, ở Oshawa, chi phí trung bình để thuê một căn hộ một phòng ngủ là $ 1,626 và $ 1,953 cho một căn hộ hai phòng ngủ.

So sánh với năm ngoái, con số này đánh dấu mức tăng 8,1% đối với căn hộ một phòng ngủ ở Oshawa và 16,8% đối với căn hộ hai phòng ngủ.

Bên ngoài GTA, lạm phát tiền thuê nhà hàng tháng đã tăng từ 24% lên 26% ở London, Hamilton và Kitchener.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan