Một nghiên cứu cho thấy nhiều lao động tay nghề thấp sẽ trở thành thường trú nhân Canada

v

Nghiên cứu có tên là Tận dụng nguồn nhân lực cho sự thịnh vượng lâu dài: Mở rộng con đường dẫn đến định cư Canada cho người lao động tạm thời và có kỹ năng thấp hơn. Nghiên cứu này được phát hành vào tháng 5 năm 2021 bởi Hội Nghiên cứu Xuất sắc Canada (CERC) về Di cư và Hội nhập tại trường đại học Ryerson. Tệp pdf có thể được tìm thấy trên trang web của hội này trong danh mục tóm tắt chính sách trong phần các ấn phẩm của nó.

Mỗi năm Canada chào đón hơn 350.000 cư dân thường trú mới. Hai phần ba trong số đó từng là người tạm trú. Tuy nhiên, phần lớn đều trở thành thường trú nhân bằng cách làm việc trong các ngành nghề có kỹ năng cao. Đối với những người lao động có kỹ năng thấp, chiếm khoảng 300.000 người, cơ hội đổi từ tạm trú sang thường trú là rất hạn chế. Đại dịch đã cho thấy lao động nước ngoài có kỹ năng thấp là cần thiết cho nền kinh tế và nhu cầu lao động trong các công việc có kỹ năng thấp cũng dự kiến sẽ tăng lên. Một trong những lý do khiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các công việc có kỹ năng thấp hơn là những người lao động sinh ra ở Canada có thể không muốn lấp đầy những vị trí này.

Ngoài ra, nền kinh tế cần dựa vào lao động có kỹ năng thấp để duy trì chuỗi cung ứng và thực hiện các dịch vụ thiết yếu trong một loạt các ngành công nghiệp. Nhu cầu của thị trường không phải là tạm thời trong khi nhiều lao động làm cùng một công việc trong nhiều năm thì đang ở với tư cách tạm bợ. Canada đã và đang thí điểm nhiều chương trình trở thành thường trú nhân cho những người lao động có tay nghề thấp, bao gồm sáng kiến gần đây nhất là cho phép 90.000 lao động tạm thời chuyển đổi sang thường trú nhân. Hiện có một số chương trình thí điểm mà thông qua đó, công nhân có kỹ năng thấp có thể đăng ký.

Chương trình Đề cử của British Columbia cho phép một số lao động có tay nghề thấp nộp đơn xin đề cử của tỉnh để được thường trú thông qua Hạng mục lao động Cấp độ đầu vào và bán kỹ năng và chương trình Dự án Thí điểm Đông Bắc.

Cần mở rộng các chương trình định cư cho nhóm lao động này

Tại Ontario, chương trình Lao động kỹ năng trong nhóm nghề có nhu cầu sẽ cho phép những cá nhân làm việc trong các ngành nghề nhất định có nhu cầu cao một con đường trở thành thường trú nhân.

Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương chấp nhận những lao động có tay nghề thấp muốn nhập cư đến một trong các tỉnh của Đại Tây Dương – New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia và Đảo Prince Edward.

Chương trình thí điểm Nhập cư ở Nông thôn và Miền Bắc là một lựa chọn khác cho những người lao động toàn thời gian, tay nghề thấp ở một trong 11 thành phố tự trị nhỏ hơn trên khắp Canada.

Chương trình Thí điểm Nông thực phẩm được thành lập vào năm 2020 để tạo cơ hội cho 2.750 cá nhân mỗi năm trở thành thường trú cho đến năm 2023.

Một con đường khác để những người lao động có tay nghề thấp trở thành thường trú nhân là chương trình thí điểm Chính sách Công Tạm thời dành cho Công nhân Xây dựng hết phép cư trú ở Khu vực Greater Toronto. Chương trình này được giới thiệu vào tháng 1 năm 2020 và có hiệu lực đến tháng 1 năm 2022.

Nghiên cứu nhận xét rằng các chương trình này có số lượng tương đối ít, được nhắm mục tiêu cao, dành cho các cá nhân làm công việc lâu dài. Các chương trình này đều có sự liên quan đến quan hệ đối tác giữa IRCC và các bên liên quan khác như tỉnh, người sử dụng lao động và các tổ chức lao động .. Không cung cấp số lượng nhiều người, liên tục và sự linh hoạt.

Gần đây nhất, chính phủ liên bang đã công bố sáng kiến cho những người lao động nước ngoài tạm thời và có ý định định cư ở các tỉnh và vùng lãnh thổ bên ngoài Quebec, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và một số ngành nghề “thiết yếu” cũng như sinh viên quốc tế có cơ hội trở thành thường trú nhân. Chương trình thí điểm này có giới hạn thời gian nhận hồ sơ. Ba luồng của chương trình thí điểm này cũng được nhân rộng cho những người nộp đơn nói tiếng Pháp (dự định định cư bên ngoài Quebec), không có giới hạn số lượng, nâng tổng số được chấp nhận theo sáng kiến này có thể là hơn 90.000. Mặc dù kế hoạch này là một bước đi đúng hướng, nhưng nghiên cứu cho biết, nó vẫn không đại diện cho một giải pháp ổn định cho nhu cầu ngày càng tăng đối với lao động có kỹ năng thấp trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Một nghiên cứu cho thấy nhiều lao động tay nghề thấp sẽ trở thành thường trú nhân Canada

Để kết luận, nghiên cứu đề xuất một số lựa chọn cho những người lao động có kỹ năng thấp. Nhu cầu của thị trường lao động đối với các ngành nghề có kỹ năng thấp không phải là tạm thời mà đang tiếp diễn. Do đó, điều quan trọng là các chương trình chính sách nhập cư cần vượt ra ngoài các sáng kiến có giới hạn thời gian và đưa ra một giải pháp lâu dài và ổn định.

Nghiên cứu này cũng khuyến nghị rằng chính phủ nên phân bổ từ 10 đến 20 phần trăm những người nhập cư theo diện kinh tế cho những người lao động có kỹ năng thấp. Các chương trình thí điểm có quan hệ đối tác giữa chính phủ liên bang, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người sử dụng lao động, các tổ chức lao động và các bên liên quan khác nên được tận dụng và mở rộng.

Ngoài ra, chính phủ nên mời những người lao động nước ngoài tạm thời đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện đăng ký trở thành thường trú nhân trên cơ sở “ai đến trước được trước” trong khoảng thời gian nhất định để ngăn chặn tình trạng tồn đọng. Nghiên cứu này cũng khuyến khích có một chính sách mới để bảo vệ người lao động nước ngoài khỏi bất kỳ sự giảm tiền lương nào. Các dịch vụ định cư có mục tiêu và đào tạo ngôn ngữ cho người lao động nước ngoài tạm thời đủ điều kiện chuyển sang thường trú cần được đầu tư nhiều hơn. Việc đầu tư vào các dịch vụ định cư dành cho trẻ em và thanh niên là một phần quan trọng của khuyến nghị chính sách. Cuối cùng, sự đóng góp kinh tế của những người lao động có kỹ năng thấp đối với công chúng Canada cần được công bố rõ ràng để tránh các mối lo ngại từ những ý kiến chống nhập cư có thể nảy sinh. Các câu chuyện thành công phải được nêu bật và lợi ích của những người lao động thường trú có kỹ năng thấp đối với nền kinh tế Canada phải được thể hiện thông qua dữ liệu. Bằng cách đó sẽ giúp phân tích đầy đủ nguồn dự trữ và dòng chảy của những người lao động này, cũng như đóng góp kinh tế của họ.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan