Một nghiên cứu cho thấy Covid19 là nguyên nhân thứ ba gây tử vong ở Hoa Kỳ trong năm 2021

Một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy, COVID-19 là nguyên nhân cơ bản thứ ba hoặc góp phần gây ra 460.513 ca tử vong ở Hoa Kỳ vào năm ngoái, tăng gần 20% so với năm 2020.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu giấy chứng tử cho những trường hợp tử vong xảy ra giữa các cư dân ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm ngoái. Họ phát hiện ra rằng năm 2021 có tỷ lệ tử vong nói chung cao nhất kể từ năm 2003, với bệnh tim và ung thư lần lượt là nguyên nhân gây tử vong cao nhất và cao thứ hai.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ tử vong nói chung thấp nhất ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi và cao nhất ở những người từ 85 tuổi trở lên, một xu hướng tương tự như năm 2020, báo cáo cho thấy. Số người tử vong cao nhất vào tháng Giêng và tháng Chín.

COVID-19 có liên quan đến 111,4 trên 100.000 ca tử vong ở Hoa Kỳ vào năm 2021, so với 93,2 trên 100.000 ca tử vong vào năm 2020, dữ liệu của CDC cho thấy. Tỷ lệ tử vong do COVID thấp nhất ở nhóm tuổi từ 1 đến 4 và từ 5 đến 14 tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các nhóm tuổi dưới 75 đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số ca tử vong.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ tuổi nói chung của Hoa Kỳ đã tăng gần 1% từ năm 2020 đến năm 2021.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan