Một cặp vợ chồng BC mắc nợ tiền hoa hồng bất động sản dù không bán được nhà

Một thẩm phán đã ra lệnh cho một cặp vợ chồng BC trả 52.500 đô la hoa hồng cho cơ quan bất động sản đã mà đã rao bán hai bất động sản mà họ sở hữu, mặc dù việc bán bất động sản chưa bao giờ hoàn thành.

Phán quyết được đưa ra trong phiên tòa xét xử hai lô đất của Mike và Jessica Armstrong trên Hồ Errock xác nhận rằng, hợp đồng rao bán nhà tiêu chuẩn của các ngôi nhà ở B.C cho phép thu hoa hồng, miễn là có hợp đồng mua bán có hiệu lực pháp luật. Nó không yêu cầu nhà bắt buộc phải được bán. 

Thẩm phán cho biết cặp đôi nhà Armstrongs đang phải chịu phí hoa hồng cho Century 21 Seaside Realty ở White Rock, cũng như các chi phí pháp lý.

Vụ kiện của công ty Seaside đã yêu cầu trả khoản hoa hồng là 70.875 đô la, nhưng việc tiết lộ tài liệu về thù lao đã giới hạn hoa hồng của công ty ở mức 52.500 đô la.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan