Liều vaccine Covid thứ 4 ưu tiên người từ 80 tuổi trở lên và người trong cơ sở chăm sóc dài hạn

Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng (NACI) cho biết Canada nên chuẩn bị để nhanh chóng triển khai tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai trong những tuần tới, ưu tiên người lớn từ 80 tuổi trở lên và những người đang sống trong cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc các cơ sở cộng đồng khác.

Cơ quan tư vấn cũng chỉ ra rằng mục tiêu là cung cấp liều tăng cường thứ hai sáu tháng sau liều tăng cường trước đó.

“Mặc dù liều thứ 4 có hiệu quả tốt nhất cho người từ 80 tuổi trở lên, các khu vực pháp lý cũng có thể cân nhắc cung cấp liều tăng cường COVID-19 thứ hai cho người từ 70 tới 79 tuổi,” NACI cho biết trong hướng dẫn cập nhật của mình.

NACI trước đây đã khuyến cáo rằng những người “bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng” nên tiêm liều thứ tư của vắc-xin COVID-19 sáu tháng sau khi tiêm mũi thứ ba.

Khuyến nghị mới được đưa ra khi các chỉ số sức khỏe cộng đồng tăng lên trên khắp Canada, và các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đợt đại dịch thứ sáu đã bắt đầu.

Tuần trước, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã phê duyệt liều thứ tư cho những người Mỹ từ 50 tuổi trở lên nếu họ đã tiêm mũi trước đó từ 4 tháng trước.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan