Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới sẽ có 560 thảm họa mỗi năm vào năm 2030

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, hoạt động của con người đang góp phần vào số lượng ngày càng tăng của thảm họa. Trong hai thập kỷ qua đã có 350 và 500 thảm họa quy mô vừa hoặc lớn xảy ra trên toàn cầu. Các sự kiện thường xuyên hơn cũng được dự kiến ​​sẽ xảy ra.

Số lượng các thảm họa – phần nhiều trong số đó liên quan đến thời tiết như hỏa hoạn và lũ lụt, nhưng cũng có các nguy cơ khác như đại dịch hoặc tai nạn hóa chất – có thể lên tới 560 thảm họa một năm, hoặc 1,5 thảm họa một ngày vào năm 2030, khiến hàng triệu sinh mạng gặp nguy hiểm, theo Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) cho biết trong báo cáo đánh giá toàn cầu của mình.

Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. UNDRR cho biết thêm rằng con người đã đưa ra các quyết định quá hạn hẹp và quá lạc quan về nguy cơ thiên tai tiềm ẩn, khiến họ không chuẩn bị trước.

Báo cáo cũng cho biết tác động của thiên tai đã tăng lên do dân số ngày càng tăng ở những khu vực dễ bị thiên tai.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan