Lệnh cấm tàu du lịch của Canada sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 11

Các tàu du lịch sẽ được phép quay trở lại vùng biển của Canada sớm hơn dự kiến. Chính phủ liên bang thông báo lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải liên bang cho biết: việc cấm tàu du lịch trong vùng biển của Canada sẽ chấm dứt vào thời điểm đó “nếu các nhà điều hành có thể tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng.” Lệnh cấm tàu du lịch lần đầu tiên được đưa ra vào năm ngoái, khi số ca COVID-19 tăng lên và nhiều ca nhiễm trùng được báo cáo trên các tàu biển.

Theo chính phủ liên bang, ngành công nghiệp tàu du lịch mang lại hơn 4 tỷ đô la cho nền kinh tế Canada, tạo ra hàng ngàn việc làm trên khắp đất nước và đóng một vai trò quan trọng trong ngành du lịch.

Nền kinh tế du lịch của B.C. là một trong những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch tàu biển.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English