Khoản vay thế chấp đạt kỷ lục trong quý thứ hai

Cơ quan Thống kê Canada cho biết khoản vay thế chấp đạt kỷ lục trong quý thứ hai khi số tiền người Canada nợ so với thu nhập của họ tăng cao hơn.

Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, nợ thị trường tín dụng hộ gia đình tính theo tỷ trọng thu nhập khả dụng đã tăng lên 173,1% trong quý so với 172,6% trong quý đầu tiên. Nói cách khác, có 1,73 đô la nợ cho mỗi đô la thu nhập khả dụng của hộ gia đình.

Sự gia tăng diễn ra khi tổng số tiền vay trên thị trường tín dụng được điều chỉnh theo mùa tăng lên 63,8 tỷ trong quý hai, cao hơn gấp đôi so với quý đầu tiên. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi khoản vay thế chấp kỷ lục 57,2 tỷ đô la, trong khi nhu cầu cho các khoản vay không thế chấp là 6,6 tỷ đô la.

Tổng nợ thị trường tín dụng, bao gồm tín dụng tiêu dùng, và các khoản vay thế chấp và không thế chấp, tổng cộng là 2,53 ngàn tỷ đô la, bao gồm 1,74 ngàn tỷ đô la nợ thế chấp và 797,7 tỷ đô la cho các khoản vay không thế chấp.

Tỷ lệ khả năng trả nợ của hộ gia đình giảm xuống 13,32% trong quý so với 13,45% trong quý đầu tiên.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English