Khảo sát cho thấy 70% sinh viên thực tập nhìn nhận làm việc từ xa một cách tiêu cực

Hầu hết nhân viên thích làm việc tại nhà. Nhưng phần lớn thực tập sinh thì không.

Sự khác biệt cho thấy rằng các nhà tuyển dụng – những người đang cố gắng xác định tỷ lệ tốt nhất giữa công việc trực tiếp và công việc tại nhà – có thể gặp khó khăn trong việc làm cho mọi người hài lòng.

Phần lớn giá trị của việc thực tập đối với sinh viên thực tập đến từ sự tương tác với các thành viên cấp cao của một tổ chức, như các nhà quản lý và giám đốc điều hành, những người thường đóng vai trò cố vấn cho những người lao động trong độ tuổi đại học.

Ngược lại, các nhân viên khác phần lớn đã phát triển các mạng lưới công việc và kết nối đó. Nhiều người cũng đang ở trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời so với sinh viên đại học, chẳng hạn như các bậc cha mẹ đánh giá cao tính linh hoạt của việc có thể làm việc tại nhà.

Glassdoor đã phân tích các đánh giá việc làm trực tuyến từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021. Nhận thức tiêu cực về làm việc từ xa của sinh viên thực tập tăng lần lượt từ khoảng 50% và 58% vào mùa hè 2019 và 2020.

Trong khi đó, các nhân viên khác nhìn nhận làm việc từ xa một cách thuận lợi hơn vì họ đã quen với sự linh hoạt mà làm việc từ xa mang lại.

Khoảng 77% người lao động thích làm việc tại nhà. 46% sẽ tìm kiếm một công việc khác nếu buộc phải quay trở lại văn phòng.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan