Khách du lịch đến Canada tăng gấp đôi sau khi biên giới mở lại cho người Mỹ

Số người vượt biên giới trên bộ vào Canada đã tăng hơn gấp đôi trong tuần đầu tiên Người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ a được phép nhập cảnh vào đất nước này cho mục đích không thiết yếu.

Theo thống kê của chính phủ Canada, 218.732 khách du lịch phi thương mại đã nhập cảnh vào Canada bằng đường bộ từ ngày 9 đến 15 tháng 8. Con số này, bao gồm cả người Canada và người Mỹ, đã tăng 111% so với tuần trước đó, khi biên giới vẫn đóng cửa với người Mỹ, và tăng gần 200% so với 74.562 người đã vượt qua trong cùng tuần đó vào Năm 2020.

Tuy nhiên, con số đó thấp hơn nhiều so với 1,4 triệu du khách đã đến Canada trong tuần đó vào năm 2019.

Khu vực có số lượng người vượt biên vì lý do thương mại hoặc phi thương mại lớn nhất là Ontario, chiếm 206.783 trong số những người nhập cảnh từ Hoa Kỳ. Khu vực Thái Bình Dương có số lượng khách du lịch lớn nhất tiếp theo, với lượng khách thương mại và phi thương mại đến Canada tăng 79%. 

Tỷ lệ khách du lịch tăng nhiều nhất là ở khu vực Đại Tây Dương, nơi lưu lượng khách thương mại và phi thương mại tăng 89%.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English