IRCC tiếp tục các lời mời cho các diện FSWP và CEC vào tháng 7; và cung cấp giấy phép lao động mở cho những người có PGWP

Bộ trưởng nhập cư của Canada Sean Fraser vừa thông báo rằng các lời mời diện Express Entry cho các ứng viên FSWP và CEC sẽ tiếp tục vào “đầu tháng 7”.

Bộ trưởng Sean Fraser đã đưa ra một số thông báo quan trọng khác, chẳng hạn như Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ gia hạn giấy phép lao động mở, có thời hạn lên đến 18 tháng cho những người có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP).

Và dưới đây là bản tóm tắt các thông báo chính của ngày hôm nay

  • Những lời mời diện Express Entry cho các ứng viên FSWP, CEC và FSTP sẽ tiếp tục vào đầu tháng Bảy.
  • Phần lớn các đơn đăng ký Express Entry mới sẽ được xử lý trong sáu tháng (mức thời gian tiêu chuẩn). Theo IRCC, thời gian xử lý Express Entry hiện tại nằm trong khoảng từ bảy tháng đến hơn 20 tháng.
  • Những người có PGWP hết hạn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 sẽ đủ điều kiện nhận thêm giấy phép lao động mở có thời hạn lên đến 18 tháng bắt đầu từ mùa hè này. IRCC đang tạo ra một quy trình đơn giản hơn và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong những tuần tới. IRCC lưu ý khoảng 95.000 PGWP sẽ hết hạn vào năm 2022 và nó ước tính khoảng 50.000 người có PGWP có thể được hưởng lợi từ giấy phép lao động mở mới này.
  • Người nộp đơn sẽ không còn phải ở lại Canada trong suốt thời gian đơn của họ đang được xử lý.
  • Những người nộp đơn xin giấy phép lao động mở trong khi chờ xử lý hồ sơ thường trú sẽ có thể nhận được giấy phép lao động có giá trị đến cuối năm 2024. Điều này sẽ đảm bảo tất cả các đơn xin thường trú sẽ được hoàn thiện trước khi người nộp đơn cần gia hạn giấy phép tạm thời của họ một lần nữa.
  • Để hỗ trợ đoàn tụ gia đình, các thành viên gia đình gần, được liệt kê trong đơn xin thường trú của người nộp đơn chính, và ở bên ngoài Canada, sẽ đủ điều kiện để có được giấy phép lao động mở của riêng họ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan