Hầu hết người dân Canada ủng hộ các biện pháp biên giới chặt chẽ trong bối cảnh biến thể Omicron nổi lên

Kể từ khi công bố phát hiện ra biến thể Omicron của COVID-19, một cuộc thăm dò mới cho thấy người Canada đang chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.

Hơn 4 trên 5 người trả lời cuộc khảo sát trực tuyến của Leger và Hiệp hội Nghiên cứu Canada cho biết họ ủng hộ việc đóng cửa biên giới Canada đối với khách du lịch đến từ các quốc gia mà đã xuất hiện biến thể Omicron. 

Sau khi phát hiện ra thể Omicron, Canada đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp du lịch, bao gồm cả việc cấm du khách gần đây đã đi qua 10 quốc gia châu Phi, để hạn chế sự lây lan.

Đa số những người được hỏi cho biết họ ủng hộ khả năng đóng cửa biên giới của Canada với Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian.

78% cho biết họ sẽ ủng hộ các kế hoạch đẩy nhanh việc giới thiệu vắc xin “tăng cường” hoặc liều thứ ba của vắc xin COVID-19 mà đã được phê duyệt cho một số dân số nhất định.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra ở Canada, Leger đã khảo sát ý kiến của những người tham gia về ý kiến ​​của họ về tình trạng của đại dịch ở nước này.

Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ những người tin rằng chúng ta đã trả qua phần tồi tệ nhất của khủng hoảng đã giảm đáng kể. Điều này chứng tỏ số lượng những người cảm thấy lạc quan về tình trạng dịch bệnh hiện tại ở Canada đã giảm đi rất nhiều.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan