Hàng trăm nhà trẻ Quebec đóng cửa do nhân viên đình công khi các cuộc đàm phán hợp đồng bị đình trệ

Hàng ngàn công nhân nhà trẻ ở Quebec đã tiến hành một cuộc đình công không thời hạn vào thứ Tư, sau khi các cuộc đàm phán về lương với chính phủ bị đình trệ. Cuộc đình công đã đóng cửa khoảng 400 trung tâm giữ trẻ do chính phủ trợ cấp trên toàn tỉnh.

Liên đoàn công nhân nhà trẻ lớn nhất Quebec cho biết sẽ có nhiều người hơn trong lĩnh vực này nghỉ việc và tỉnh sẽ đối mặt với tình trạng thiếu lao động nếu chính phủ không thể tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc một cách đáng kể.

Khoảng 10.000 công nhân nhà trẻ trực thuộc Liên đoàn Công đoàn Quốc gia đang tham gia cuộc đình công không giới hạn, với điểm mấu chốt chính là tiền lương cho nhân viên cấp dưỡng.

Quebec đã đề nghị tăng lương khoảng 20% trong ba năm cho giáo viên. Nhưng nhân viên hỗ trợ – bao gồm cả nhân viên bảo trì và nhà bếp – đã được đề nghị tăng lương 9% trong ba năm.

Một công đoàn đại diện cho nhân viên nhà trẻ công lập chỉ ra rằng các nhân viên hỗ trợ tương tự ở các trường học và các nơi khác trong lĩnh vực công được trả lương cao hơn từ 20% đến 35%.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan