Hàng ngàn sinh viên quốc tế vẫn đang đợi giấy phép sau khi năm học bắt đầu

Dù cho năm học mới đã bắt đầu ở các trường đại học, cao đẳng Canada vào tuần trước, hàng ngàn sinh viên quốc tế vẫn đang phải ở lại nước của họ, chờ đợi thông tin về tình trạng giấy phép du học của họ.

Với việc sinh viên quốc tế đã phải trả học phí cao hơn đáng kể, những người ủng hộ đang thúc đẩy chính phủ ưu tiên và xử lý giấy phép du học nhanh hơn. Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada cho biết họ đang tăng cường nhân viên và hiện đại hóa hệ thống của mình để tăng năng lực xử lý và giải quyết các công việc tồn đọng trong ngắn hạn.

Theo IRCC, tính đến ngày 18 tháng 8, số lượng đơn xin giấy phép du học được xử lý là 163.600. Cơ quan cho biết 64% trong số các đơn đó hiện nằm trong tiêu chuẩn dịch vụ của nó là 60 ngày. Điều này có khả năng khiến hàng ngàn học sinh có đơn đăng ký không sẵn sàng để họ bắt đầu năm học.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan