Hạn chế và miễn trừ cho khách du lịch đến Canada: Sinh viên quốc tế

Nếu bạn là một sinh viên quốc tế có giấy phép học tập hợp lệ (valid study visa), hoặc đã được cấp giấy phép học tập vào hoặc trước ngày 18 tháng 3 năm 2020, bạn sẽ được miễn các hạn chế đi lại.

Nên tìm hiểu những gì bạn cần làm hay mang theo trước khi bạn đi du lịch đến Canada.

Nếu bạn đi du lịch bằng đường hàng không, bạn cần phải vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe do hãng hàng không thực hiện trước khi bạn được phép lên máy bay. Bất cứ ai có triệu chứng COVID-19 sẽ không được phép vào Canada bằng đường hàng không.

Khi bạn đến Canada, bạn sẽ được đánh giá sức khỏe của bạn trước khi bạn rời cảng nhập cảnh. Bạn phải có kế hoạch cách ly trong 14 ngày khi đến Canada. Điều này là bắt buộc, ngay cả khi bạn không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Nếu bạn không có một kế hoạch sẵn sàng, bạn không nên đi du lịch đến Canada.

Các khóa học trực tuyến sẽ không ảnh hưởng đến tư cách hội đủ điều kiện cho Chương trình cấp phép làm việc sau tốt nghiệp – PGWPP của bạn

Nếu các khóa học trong lớp của bạn đang được chuyển sang học trực tuyến vì COVID-19, thì bạn vẫn đủ điều kiện tham gia Chương trình cấp phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWPP).

Nếu bạn có giấy phép du học, hoặc được chấp thuận cấp giấy phép du học cho chương trình bắt đầu vào mùa xuân, mùa hè hoặc mùa thu, nhưng bạn không thể đi du lịch đến Canada vào thời điểm này do hạn chế đi lại, bạn vẫn đủ điều kiện cho PGWPP.

Nếu bạn là người trong tình huống này, bạn có thể:

  • bắt đầu các lớp học của bạn khi ở bên ngoài Canada, và
  • hoàn thành tới 50% chương trình của bạn khi ở bên ngoài Canada, nếu bạn có thể đi du lịch đến Canada sớm hơn.

Nếu bạn bắt đầu học vào mùa thu năm 2020, bạn sẽ không bị trừ thời gian vào thời hạn giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp cho việc học của bạn hoàn tất trong khi ở ngoài Canada vào giữa mùa thu 2020 cho đến 31/12/2020.

Sinh viên được phép làm việc

Bạn có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi COVID-19 buộc bạn phải trở thành sinh viên bán thời gian hoặc nghỉ học nếu bạn

  • là một sinh viên toàn thời gian
  • được phép làm việc trong hoặc ngoài trường trong khi bạn học

Nếu bạn làm việc ngoài trường, bạn có thể làm việc tới 20 giờ mỗi tuần trong lúc năm học. Bạn có thể làm việc toàn thời gian trong thời gian nghỉ theo lịch trình trong năm học.

Thư hỗ trợ cho các đơn nộp trong tương lai

Nếu một quan chức hỏi bạn để biết thêm thông tin về thời gian bạn học tập tại Canada trên một tờ đơn trong tương lai, trường học của bạn sẽ cung cấp cho bạn một thư hỗ trợ (Letter of support) để giải thích việc học của bạn bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự bùng phát COVID-19.

Sinh viên quốc tế cung cấp các dịch vụ thiết yếu

Bạn có thể được tạm thời cho phép làm việc hơn 20 giờ nếu bạn

  • là người có giấy phép học tập và đang trong khóa học
  • đủ điều kiện để làm việc ngoài trường, và
  • làm công việc cho một dịch vụ thiết yếu

Thay đổi này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Source: Government of Canada

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan