Gói Hỗ Trợ 2.6 Tỷ USD Cho Người Nghèo, Mất Việc Vì COVID-19 Tại Việt Nam

Vào chiều ngày 31/3, thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định chính sách về gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng để đảm bảo an sinh xã hội. Gói hỗ trợ này nhằm giúp người nghèo, người lao động bị mất việc và người lao động bị giảm thu nhập trong thời điểm khủng hoảng vì dịch COVID-19.

Theo Thủ tướng, tình thế cấp bách hiện nay đòi hỏi Chính phủ phải đảm bảo đời sống ở mức cơ bản tối thiểu cho nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người làm bán thời gian, người mất việc làm… COVID-19 không chỉ tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh, thu ngân sách mà còn với đời sống người dân. “Chỉ hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, không bỏ sót và cũng không được để lợi dụng”, Thủ tướng nói. 

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 diễn ra vào ngày 1/4/2020, dự kiến sẽ có tổng cộng 6 đối tượng nhận được trợ cấp an sinh xã hội này.

Đối với người có công đang hưởng trợ cấp, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ được hỗ trợ thêm 500,000 đồng/người mỗi tháng trong tháng 4,5,6.

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia theo danh sách đến 31/12/2019 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong tháng 4,5,6.

Người lao động tại các doanh nghiệp phải tạm dừng lao động, nghỉ không lương do ảnh hưởng bởi COVID-19, mỗi người sẽ nhận trợ cấp 1,8 triệu đồng/tháng.

Người sử dụng lao động có thể vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi xuất 0%, tối đa thời hạn 12 tháng, để hỗ trợ 50% mức lương tối thiểu của vùng, để trả lương cho người lao động. Và người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm chi trả phần tiền còn lại cho nhân viên.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong tháng 4,5,6 cho những hộ kinh doanh cá thể có mức thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm phải ngưng hoạt động theo yêu cầu của nhà nước do dịch COVID-19.

Đối với người lao động mất việc và bị chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có cam kết hợp đồng lao động sẽ nhận được trợ cấp 1 triệu đồng/ tháng mỗi người.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra các chính sách khác hỗ trợ đặt thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hoá, tạo điều kiện cho người lao động doanh nghiệp hưởng chế độ. 

Thứ nhất là tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khi bị ảnh hưởng bởi dịch, dẫn tới phải giảm từ 50% số lao động. Tuy nhiên, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết Bảo hiểm xã hội cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đang đề xuất thực hiện giãn cách cho các doanh nghiệp phải cắt giảm từ 40% lao động.

Hai là cho phép người sử dụng lao động sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm duy trì việc làm thời gian tối đa 3 tháng với số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, tổng số khoản hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương và kêu gọi từ nguồn khác là 61.580 tỉ đồng (2,6 tỉ USD). Trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 32.880 tỉ đồng (1,52 tỉ USD). Trên cơ sở đó, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng sẽ bố trí nguồn ngân sách trung ương và địa phương cụ thể.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan