Giới hạn tốc độ sẽ được giữ ở mức 110km/h trên nhiều đoạn cao tốc tỉnh ở Ontario

Ontario chuẩn bị công bố ngày hôm nay rằng giới hạn tốc độ 110 km một giờ trên sáu đoạn tỉnh lộ ở đây sẽ được duy trì.

Tỉnh đã khởi động một dự án thí điểm vào năm 2019 để tăng tốc độ trên các khu vực nhất định của đường cao tốc xuyên tỉnh và Báo chí Canada đã biết rằng các giới hạn tốc độ đó hiện sẽ được giữ lại vĩnh viễn kể từ ngày 22 tháng 4.

Bộ trưởng Giao thông Caroline Mulroney, người sẽ đưa ra thông báo vào cuối ngày hôm nay, cho biết trong một tuyên bố rằng những đoạn đường cao tốc đó đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên khả năng đáp ứng tốc độ cao hơn của chúng.

Nó áp dụng cho Đường Queen Elizabeth từ Hamilton đến St. Catharines, Đường cao tốc 402 từ London đến Sarnia, Đường cao tốc 417 từ Ottawa đến biên giới Quebec, cũng như từ khu vực Kanata đến Arnprior, Đường cao tốc 401 từ Windsor đến Tilbury và Đường cao tốc 404 từ Newmarket đến Woodbine.

Hai năm trước, chính phủ cho biết 80% số người trả lời khảo sát về dự án thí điểm đã ủng hộ dự án này.

Ontario cũng sẽ công bố hai khu vực được thử nghiệm giới hạn tốc độ 110 km một giờ, trên Quốc lộ 400 từ MacTier đến Nobel, và Quốc lộ 11 từ Emsdale đến South River.

Chính phủ cho biết sáu đoạn đường cao tốc có giới hạn tốc độ 110 km/giờ kể từ năm 2019 có tốc độ và xu hướng va chạm tương tự với các đoạn đường cao tốc tương tự có giới hạn 100 km / giờ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan