Giá nhà ở Canada tăng 16% trong tháng 6 với mức tăng kỷ lục trong 12 tháng

Chỉ số giá tổng hợp của Ngân hàng Quốc gia Teranet cho biết, giá nhà ở Canada đã tăng trong tháng 6, đánh dấu mức tăng kỷ lục trong 12 tháng khi giá ở tất cả 11 thị trường đều tăng.

Chỉ số này đã tăng 16% so với tháng 6 năm 2020. Giá đã tăng từ 10% trở lên ở 90% trong số 32 thị trường thành thị.

Halifax dẫn đầu với giá tăng 30,8% trong năm qua, tiếp theo là Hamilton (28%), Ottawa-Gatineau (25,8%), Montreal (19,4%) và Victoria (18,5%).

Chỉ số nhà ở đã tăng 2,7% so với tháng 5 cho mức tăng hàng tháng thứ 20 liên tiếp. Đây là mức tăng hàng tháng lớn thứ hai trong kỷ lục, chỉ sau mức tăng 2,8% hàng tháng được ghi nhận vào tháng Năm.

Đây cũng là lần giảm tốc hàng tháng đầu tiên kể từ tháng Giêng, sự hạ nhiệt này trùng với tốc độ tăng trưởng doanh số bán nhà hiện đã chậm lại.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English