Giá cho thuê trung bình của Toronto đã tăng 11% trong tháng 2 , mọi thứ trở nên đắt đỏ

Vào tháng 2 năm 2022, giá thuê trung bình hàng tháng trong GTA là 2,206 đô la, theo báo cáo của TorontoRentals.com được công bố vào ngày 28 tháng 3.

Trong khi đây chỉ là mức tăng một đô la so với giá thuê trung bình vào tháng 1 năm 2022, đạt 2.205 đô la, giá thuê trung bình của tháng Hai đã chứng kiến mức tăng hàng năm 11% trong năm nay.

Vào tháng 2 năm 2021, giá thuê trung bình ở GTA chỉ là 1.988 đô la hàng tháng, có nghĩa là người thuê có thêm 218 đô la để tiêu so với những người thuê ngày nay.

Thị trường cho thuê đã giảm trong thời gian COVID-19 khi cư dân thành phố rời khỏi thành phố, và theo TorontoRentals.com, giá thuê đã giảm tháng này qua tháng khác từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021.

Tuy nhiên, kể từ tháng 4 năm 2021, giá bắt đầu tăng trở lại, với 10 trong số 11 tháng qua chứng kiến ​​giá thuê tăng do thị trường cho thuê bắt đầu phục hồi sau đại dịch”

Giá cả đã thay đổi như thế nào?

Giá thuê trung bình cho một căn hộ chung cư trong GTA năm 2022 tăng 20,8% ở mức 2.484 đô la mỗi tháng so với quý đầu tiên của năm 2021.

Căn hộ cho thuê có mức tăng hàng năm thấp hơn nhiều là 6,5%, với giá thuê trung bình là 2.022 đô la vào năm 2022 cho đến nay.

Tuy nhiên, các căn nhà dành cho một gia đình đã tăng đáng kể 20,4% so với quý đầu tiên của năm 2021, với giá thuê trung bình là 2.967 đô la vào năm 2022.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan