Giá carbon của Canada ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ nhiều hơn so với ngành công nghiệp

Ủy viên môi trường của Canada cho biết hệ thống định giá carbon quốc gia đang rất khó khăn đối với các cộng đồng Bản địa và các doanh nghiệp nhỏ nhưng lại không đủ cứng rắn đối với những cá nhân phát thải lớn nhất.

Jerry DeMarco đã đưa ra năm báo cáo kiểm toán hôm thứ Ba về định giá carbon, chuyển công nhân khỏi các ngành sử dụng nhiên liệu hóa thạch, năng lượng hydro, các chính sách cơ sở hạ tầng liên quan đến khí hậu và nỗ lực của chính phủ để cắt giảm lượng khí thải của chính họ.

Giá carbon bắt đầu vào năm 2019 ở mức 20 đô la một tấn khí thải và đạt 50 đô la vào ngày 1 tháng 4. Nó sẽ tăng 15 đô la một năm từ bây giờ cho đến năm 2030.

Ông DeMarco cho biết có “sự đồng thuận rộng rãi” giữa các chuyên gia, bao gồm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, rằng định giá carbon là một công cụ quan trọng để hạn chế phát thải khí nhà kính.

Nhưng ông nói rằng hệ thống của Canada vẫn chưa làm đủ để đảm bảo giá carbon được áp dụng một cách công bằng cho các nhà phát thải công nghiệp lớn nhất.

Ông cho biết thêm, không có đủ thông tin về các hệ thống cấp tỉnh so với tiêu chuẩn liên bang và các khoản tiền để giúp các doanh nghiệp nhỏ sử dụng năng lượng hiệu quả hơn thì lại bị triển khai chậm.

Nhìn chung, các ngành công nghiệp nặng chỉ trả giá carbon trên một phần nhỏ lượng khí thải mà họ tạo ra chứ không phải tất cả lượng khí thải được tạo ra từ nhiên liệu mà họ mua. Kế hoạch đó nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực tới lợi nhuận của các công ty đó, mà có thể khiến họ rời đi nơi khác. 

Thuế mua nhiên liệu là cách người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ hơn phải trả giá carbon. Người tiêu dùng nhận được khoản giảm giá từ chính phủ liên bang để bù đắp những chi phí cao hơn đó, trong khi vẫn có động lực rằng họ sẽ tiết kiệm tiền bằng cách cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan