GE Appliances thu hồi 155K tủ lạnh vì đã gây thương tích cho 37 người 

Ủy ban An toàn Sản phẩm Hoa Kỳ đã thông báo rằng GE Appliances sẽ thu hồi sáu loại tủ lạnh bằng thép không gỉ.

Các sản phẩm, Tủ lạnh loại cửa French door, có tay nắm cửa ngăn đông có thể tháo rời. Đã có 71 báo cáo về lỗi này, khiến 37 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp ‘té ngã nghiêm trọng.

Các tủ lạnh bị ảnh hưởng, được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Số kiểu máy bị ảnh hưởng, được in trên nhãn ở phía trên cùng bên trái bên trong phần tủ lạnh, là:

  • GFE26JYMKFFS
  • GFE26JYMNFFS
  • GNE27EYMKFFS
  • GNE27EYMNFFS
  • GNE27JYMKFFS
  • GNE27JYMNFFS

Theo thông báo thu hồi, các mẫu bị ảnh hưởng sẽ có số sê-ri bắt đầu bằng một trong hai chữ cái kết hợp sau: DR, FR, GR, HR, LR, MR, RR, SR, TR, VR, ZR, AS, DS, FS, GS, HS, LS, MS.

Các mô hình bị ảnh hưởng được bán tại The Home Depot, Lowe’s, Best Buy và các cửa hàng thiết bị và cải tiến nhà cửa khác trên khắp Hoa Kỳ, cũng như trực tuyến thông qua Lowe’s và Best Buy từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022.

GE đang lên lịch sửa chữa tại nhà miễn phí cho người tiêu dùng có những tủ lạnh này. Công ty đã liên hệ trực tiếp với khách hàng của khoảng 155.000 tủ lạnh bị ảnh hưởng.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan