Gần Một Nửa Số Người Canada Chú Ý Đến Thời Tiết Hơn Là Ngày Lương Của Họ

Đối với nhiều người Canada, ngày tốt nhất trong tuần là khi khoản tiền đó đến tài khoản ngân hàng, nhưng theo một nghiên cứu gần đây, mọi người không bận tâm đến việc kiểm tra tấm séc của họ.

Trong một nghiên cứu trực tuyến được thực hiện bởi Ketchum thay mặt cho Payments Canada, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022, 1.503 người Canada làm việc toàn thời gian và bán thời gian đã được hỏi về bảng sao kê lương của họ.

Các kết quả cho thấy:

  • 46% người Canada đang làm việc chú ý đến thời tiết hơn là báo cáo lương của họ
  • 38% không có khả năng phát hiện ra sự khác biệt về lương của người sử dụng lao động
  • 35% cảm thấy khó khăn khi xem lại thông tin thanh toán của họ
  • 34% chỉ tập trung vào chi tiết thanh toán khi đến lúc nộp thuế
  • 23% sẽ cảm thấy không thoải mái khi yêu cầu chủ nhân của họ giải thích chi tiết khấu trừ thu nhập trên bảng sao kê lương của họ

Theo Kristina Logue, Giám đốc tài chính của Payments Canada, cho biết cuộc khảo sát nhằm thực sự tìm hiểu xem cách người Canada xử lý khoản tiền lương của họ như thế nào.

Logue cho biết: “Mục đích đằng sau nghiên cứu thực sự là để khám phá ý kiến của những người Canada đang làm việc và mức độ hiểu biết của họ về cách trả lương và cách hiện đại hóa các khoản thanh toán có thể cải thiện sự hiểu biết và trải nghiệm đó.

Trong tương lai, cô cũng cho rằng việc nghiên cứu và thông tin về bảng sao kê thanh toán là cách tốt nhất để mọi người bảo đảm các khoản thanh toán của họ được thực hiện chính xác.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan