Gần 90.000 người cao niên phải đối mặt với tiền GIS bị cắt giảm vì chấp nhận các phúc lợi đại dịch

Gần 90.000 người cao niên Canada đang bị ảnh hưởng. Thu nhập hàng tháng của họ bị cắt giảm đột ngột vì họ đã chấp nhận một khoản trợ cấp tài chính liên bang giúp họ vượt qua đại dịch.

Những người cao niên có thu nhập thấp đã nhận được Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB) sẽ thấy các khoản thanh toán Guaranteed Income Supplement (GIS) của họ bị rút lại.

GIS giúp những người cao niên có thu nhập thấp kiếm sống. Các khoản thanh toán dựa trên thu nhập. Một người cao niên độc thân có thu nhập dưới $ 19,248 đủ tiêu chuẩn nhận GIS. Mức thu nhập cao nhất cho các cặp vợ chồng có thể lên tới 46.128 đô la, tùy thuộc vào tình hình lương hưu của họ.

Vào năm 2021, khoản thanh toán hàng tháng tối đa theo chương trình là $ 948,82.

Bà Janet  , sẽ bước sang tuổi 79 vào tháng tới, là một trong số nhiều người cao niên có thu nhập thấp phải làm việc bán thời gian để hỗ trợ bản thân trong khi nhận GIS. Bà McLeod trước đây đã nhận được khoảng 300 đô la một tháng thông qua chương trình GIS. Vào tháng 7, bà đã được thông báo rằng: vì bà đã chấp nhận khoản thanh toán CERB trị giá 2.000 đô la, vốn là thu nhập chịu thuế – tất cả các khoản thanh toán GIS của bà cho năm nay sẽ bị hủy bỏ.

Phúc lợi Phục hồi Canada (CRB), mà bà McLeod đã không lãnh, cũng được tính là thu nhập khi nộp đơn xin GIS.

Ông Scott Bardsley, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Cao niên Kamal Khera, nói rằng “bởi vì lợi ích của GIS bị giảm đi 1 đô la cho mỗi 2 đô la thu nhập ròng, những người cao niên bị ảnh hưởng sẽ nhận được nhiều hơn với khoản CERB hoặc CRB so với những gì họ bị mất trong GIS.”

Theo ông, bà McLeod và những người khác giống bà có thể yêu cầu chính phủ liên bang xem xét trường hợp của họ bằng cách ước tính những gì họ sẽ kiếm được trong năm nay và sử dụng con số đó để tính toán GIS. Những yêu cầu như vậy được xử lý theo từng trường hợp cụ thể và được chấp thuận “trong một số trường hợp hạn chế.”

Theo Văn phòng Cán bộ Ngân sách Quốc hội (PBO), 88.222 người cao niên có thu nhập thấp sẽ bị cắt giảm GIS vì phúc lợi của đại dịch.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan