Gần 1,5 triệu lượt truy cập ngân hàng thực phẩm trong tháng 3, phá các kỷ lục trên khắp Canada

Một báo cáo mới từ Food Banks Canada cho biết số người sử dụng ngân hàng thực phẩm trên khắp đất nước đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào đầu năm nay. Lạm phát cao và tỷ lệ trợ cấp xã hội thấp được coi là những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng này.

Báo cáo thường niên cho biết đã có gần 1,5 triệu lượt ghé thăm tại các ngân hàng thực phẩm trong tháng 3, cao hơn 15% so với cùng tháng năm ngoái và cao hơn 35% so với số lượt ghé thăm vào tháng 3 năm 2019, trước khi đại dịch tấn công.

Báo cáo xem xét dữ liệu từ hơn 4.750 ngân hàng thực phẩm và các tổ chức cộng đồng. Chi phí thực phẩm và nhà ở tăng vọt, cũng như lạm phát cao và tỷ lệ hỗ trợ xã hội thấp, đã góp phần làm tăng mức sử dụng ngân hàng thực phẩm.

Khoảng 500.000 khách hàng của ngân hàng thực phẩm – khoảng một phần ba – là trẻ em, chiếm khoảng 20% ​​tổng dân số cả nước.

Food Banks Canada cho biết tình trạng mất an ninh lương thực đặc biệt nghiêm trọng ở miền Bắc Canada, và tổ chức kêu gọi phát triển các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng để giải quyết vấn đề này.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan