Gần 1 triệu người Canada đã yêu cầu gửi phiếu bầu qua thư

Số người Canada chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử liên bang vào tuần tới có thể sẽ thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu của Cơ quan Bầu cử Canada.

Tháng trước, tổ chức này cho biết đã chuẩn bị cho một lượng lớn yêu cầu bỏ phiếu qua thư khi trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Các cuộc khảo sát do Cơ quan Bầu cử Canada thực hiện cho thấy rằng từ hai đến ba triệu người Canada sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện trong năm nay, tăng so với khoảng 50.000 người trong cuộc bầu cử năm 2019.

Nhưng chỉ còn một ngày nữa để cử tri yêu cầu bỏ phiếu qua thư, và chỉ có 985.000 người Canada đã làm như vậy. Khoảng 52.000 yêu cầu trong số đó là từ những người Canada sống ở nước ngoài. 

Những người bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ nhận được c”bộ dụng cụ bỏ phiếu lá phiếu đặc biệt.” Bộ dụng cụ không bao gồm danh sách các ứng cử viên – thay vào đó, các cử tri phải viết tên của ứng cử viên đã chọn của họ trên lá phiếu.

Những cử tri yêu cầu bộ dụng cụ gửi qua thư cũng không được phép bỏ phiếu trực tiếp trước hoặc vào ngày bầu cử.

Nếu bạn muốn bỏ phiếu qua thư nhưng chưa yêu cầu lá phiếu, bạn có thể đăng ký trực tuyến tại https://www.elections.ca/. Hạn chót là Thứ Ba, ngày 14 tháng 9, lúc 6 giờ chiều.

Mặc dù số lượng yêu cầu giảm xuống thấp hơn nhiều so với dự kiến, nhưng các cuộc bỏ phiếu bằng thư vẫn được cho là sẽ khiến cuộc bầu cử năm 2021 trở thành một cuộc bầu cử bất thường, vì kết quả có thể bị trì hoãn vài ngày.

Trưởng ban bầu cử Stephane Perrault cảnh báo rằng các quan chức bầu cử chỉ bắt đầu kiểm đếm các lá phiếu gửi qua thư vào ngày 21 tháng 9 để đảm bảo rằng tất cả các lá phiếu nhận được từ thời điểm giới hạn đều được kiểm tra.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English