Đường Dundas tại Toronto, đường John A MacDonald tại Saskatoon sắp được đổi tên

Thị trưởng Toronto ông John Tory và các nhân viên thành phố đang khuyến nghị đổi tên đường Dundas sau một bản kiến nghị năm 2020. Lý do là vì mối liên hệ của Henry Dundas với hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Một báo cáo của nhân viên thành phố khuyến nghị đổi tên đường cùng với các tài sản công cộng khác có tên Dundas sẽ được đưa ra trước ủy ban điều hành thành phố vào ngày 6 tháng 7. Nếu được thông qua, báo cáo sau đó sẽ được hội đồng thành phố xem xét tại cuộc họp vào tháng Bảy.

Ông Dundas là một chính trị gia người Scotland, ông bị cáo buộc là người trì hoãn việc bãi bỏ hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương, khiến hơn nửa triệu người da đen bị bắt làm nô lệ trong Đế quốc Anh. Các nhân viên của thành phố cũng đã ghi nhận vai trò của Dundas trong việc thuần hóa cộng đồng Bản địa ở Canada với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ Anh.

Báo cáo của thành phố phác thảo một quá trình đổi tên cùng với một ủy ban cố vấn cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo Da đen và Bản địa cùng các cư dân và doanh nghiệp địa phương trên đường Dundas.

Trong khi chờ phê duyệt, ủy ban sẽ thu thập các đề xuất đặt tên từ cộng đồng và các tên mới sẽ được hội đồng xem xét vào năm tới.

Trong khi đó, Hội đồng thành phố Saskatoon đã bắt đầu quá trình đổi tên đường John A MacDonald. Tại cuộc họp ngày 28 tháng 6, các ủy viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ việc đổi tên con đường đang mang tên thủ tướng đầu tiên của Canada.

Hiện tại, thành phố sẽ tiến hành một cuộc tham vấn cộng đồng với cư dân tại đó, cư dân tại Công viên Confederation, cũng như những người lớn tuổi Bản địa, các nhà lãnh đạo và những người sống sót sau thảm kịch trường nội trú cho người bản địa. 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan