Dưới đây là 10 địa điểm bị phát âm sai nhiều nhất ở Toronto

Một ứng dụng nền tảng học ngôn ngữ tên là Preply đã tổng hợp 10 địa điểm hay bị phát âm sai nhất ở Toronto, chủ yếu là tên đường phố.

Chính cái tên của thành phố, Toronto, được xếp hạng là cái tên bị phát âm sai nhiều nhất, vì ứng dụng này nói rằng phiên bản chính xác là “tuh-ronno” chứ không phải “toe-ron-toe” như mọi người hay nhấn mạnh vào chữ “t” thứ 2.

Hầu hết người dân Toronto đã bỏ phát âm chữ “t” thứ hai và Preply nói: “Người ta hay đọc là Toronno. Hoặc Churrano. Phát âm chữ “T” thứ hai ở Toronto nghe có vẻ khoe mẽ, và nó sẽ thể hiện ngay là bạn không sống ở Toronto. ”

Và dưới đây là danh sách 10 cái tên bị phát âm sai hàng đầu liên quan đến Toronto.

1. Toronto. Cách phát âm đúng: tuh-ronno. Sai: toe-ron-toe.

2. Geoffrey. Phát âm đúng: jeh-free. Phát âm không chính xác: gee-off-free.

3. Etobicoke. Phát âm đúng: et-toh-bee-co. Phát âm không chính xác: et-a-ba-co-key.

Chữ k trong Etobicoke là âm câm.

4. Yonge. Phát âm đúng: Young. Phát âm không chính xác: YUN-ji.

Preply đã nói: Sách kỷ lục Guinness đã từng công bố phố Yonge là con phố dài nhất thế giới!

5. Wellesley. Phát âm đúng: WELLZ-ly. Phát âm không chính xác: well-LESS-ly.

Wellesley là một con đường huyết mạch của trung tâm thành phố Toronto với ga tàu điện ngầm. 

6. Grosvenor. Phát âm đúng: gro-vner. Phát âm không chính xác: gross-vee-nor.

Hãy lưu ý là chữ s trong Grosvenor là âm câm nên chúng ta chỉ cần đọc là Grov-ner.

7. The Esplanade. Phát âm đúng: thuh esplan-aad. Phát âm không chính xác: thuh esplan-AID.

8. Strachan. Phát âm đúng: strawn. Phát âm không chính xác: strak-en.

“Con phố chạy từ hồ đến Công viên Trinity Bellwoods này là Strawn – không phải Strack-an, theo Heritage Toronto. Tên của nó vần với từ yawn (ngáp), Preply nói.

9. Spadina. Phát âm đúng: spuh-dee-nah. Phát âm không chính xác: spuh-die-nah.

Điều này có thể khiến bạn ngạc nghiên vì hầu hết người dân Toronto đều phát âm Spadina là“ spuh-die-nah ”, nhưng điều buồn cười là bạn nên phát âm nó là“ spuh-dee-nah ”. Dù sao thì đó cũng là cách phát âm cái tên này theo lịch sử. 

10. Roncesvalles. Phát âm đúng: rawn-SES-vay-yez. Phát âm không chính xác rawn-SEZ-vales.

“Một số người đọc là Rawn-sez-valls; có người khác nhấn mạnh rằng nó kết thúc bằng “vale”. Nhiều người thấy nó quá phức tạp và gọi nó là Roncy. Đó là một từ tiếng Tây Ban Nha mà đã được chuyển qua Canada. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan