Động vật trong vườn thú Calgary được tiêm liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên

Ngay khi Canada bắt đầu cung cấp liều vắc xin COVID-19 thứ tư cho vài nhóm người, một số động vật trong vườn thú đang được tiêm mũi đầu tiên.

Viện Wilder / Vườn thú Calgary cho biết họ đã nhận được vắc-xin trong tuần này và đã bắt đầu tiêm cho một số loài vật của sở thú. 

Hai con khỉ đột, một con báo tuyết, hai con hổ, một con lạc đà và một số con vượn cáo là những con đầu tiên trong số 66 con vật được nhận vắc xin.

Chúng sẽ được chủng ngừa ba lần, với một loại vắc xin bổ sung trong một năm. Tất cả các động vật được tiêm phòng đã được lựa chọn dựa trên phân tích rủi ro-lợi ích của nhóm chăm sóc động vật.

Để chuẩn bị cho việc tiêm phòng, các bác sĩ thú y đã mang trở lại khóa huấn luyện tiêm cho động vật của họ. Đối với những động vật không được đào tạo về tiêm, họ đã lập kế hoạch chi tiết để cung cấp cho chúng khả năng bảo vệ bằng vắc xin.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan