Điều chỉnh GDP vẽ nên bức tranh tươi sáng hơn về nền kinh tế Canada

Nền kinh tế của Canada đã có một quỹ đạo mạnh mẽ hơn so với ước tính ban đầu trong ba năm qua, theo các sửa đổi hàng năm của cơ quan thống kê StatCan.

StatCan đã sửa đổi ước tính tăng trưởng cao hơn cho năm 2018 và cho biết mức thu hẹp của năm ngoái không quá sâu như các dự báo trước đó. Các sửa đổi làm cho mức tổng sản phẩm quốc nội cao hơn khoảng 0,4% vào năm 2020 so với cơ quan đã cho biết trước đây.

Các số liệu cho thấy nền kinh tế của Canada đã bước vào cuộc suy thoái năm ngoái với một nển tảng vững chắc hơn so với suy nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết ngụ ý các điều kiện năng lực chặt chẽ hơn, vì vậy nó không có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ của Ngân hàng Trung ương Canada về khả năng tăng lãi suất trong năm tới. Mặc dù mức GDP cao hơn sẽ được hoan nghênh, nhưng nó đã được thúc đẩy bởi đầu tư kinh doanh mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với mức sản lượng tiềm năng cao hơn.

Theo tính toán của Bloomberg, mức đầu tư kinh doanh ngoài nhà ở năm 2020 cao hơn 3,7% so với các ước tính trước đó, trong đó chi tiêu cho máy móc và thiết bị lớn hơn 5,1%.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan