Dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp được gia hạn cho nhân viên tuyến đầu ở Toronto, Peel, York

Ontario gia hạn quyền lợi chăm sóc trẻ em cho nhân viên tuyến đầu ở ba khu vực của tỉnh, nơi việc học từ xa vẫn tiếp tục.

Dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn cấp cho nhân viên tuyến đầu ở Toronto, Peel, và York sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho đến khi học sinh trở lại lớp học sau Ngày lễ Gia đình Family Day, 16 tháng 2. 

Kể từ ngày 9 tháng 2, nhiều công nhân hơn sẽ đủ điều kiện nhận các dịch vụ này.

Lợi ích đang được mở rộng cho những người làm việc trong các dự án xây dựng thiết yếu và những công nhân vận chuyển không thể làm việc từ xa:

  • Các cá nhân làm việc cho một doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hoặc dự án xây dựng và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả dịch vụ khảo sát đất đai và phá dỡ
  • Nhân viên của một cơ quan vận chuyển thành phố, Metrolinx hoặc Ủy ban Vận tải Northland Ontario, những người hỗ trợ chức năng không thể thực hiện từ xa.

Học sinh ở ba điểm nóng của tỉnh tiếp tục học từ xa – với các trường học ở Toronto, Peel và Vùng York đóng cửa cho đến ngày 16 tháng 2.

Tuần trước, khoảng 280.000 học sinh đã trở lại lớp học tại các đơn vị y tế công cộng khác và vào thứ Hai, học sinh từ 13 đơn vị y tế công cộng đã trở lại lớp học.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English