Đề can bảo hiểm không còn cần thiết sau ngày 1 tháng 5 khi việc gia hạn ICBC chuyển sang trực tuyến

Bắt đầu từ Chủ nhật, các tài xế British Columbia được bảo hiểm sẽ không cần dán đề can ICBC trên biển số xe của họ nữa.

Sự thay đổi này trùng với việc ICBC chính thức ra mắt gia hạn bảo hiểm trực tuyến.

Theo mô hình mới, người lái xe có thể gia hạn hợp đồng trực tuyến lên đến 44 ngày trước khi hết hạn. ICBC cho biết khoảng 3.000 người đã sử dụng phương pháp mới.

Hầu hết các phương tiện cá nhân có một chủ sở hữu duy nhất nếu không có bất kỳ thay đổi nào đối với phạm vi bảo hiểm của họ đều đủ điều kiện để gia hạn trực tuyến. Công chúng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của họ trên trang web của ICBC. 

Những người gia hạn trực tuyến vẫn cần phải in một bản sao của các giấy tờ bảo hiểm của họ để giữ trong xe của họ.

Bất kỳ ai mua một chính sách mới hoặc thực hiện các thay đổi đối với chính sách hiện tại của họ sẽ vẫn phải làm việc đó trực tiếp. 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang gia hạn trực tuyến sẽ không giúp người lái xe tiết kiệm được bất kỳ khoản tiền nào.

Sẽ không có thay đổi tỷ giá cơ bản tại ICBC cho đến tháng 12.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan