Đánh giá chi tiêu sắp tới của Canada sẽ không cắt giảm các chương trình xã hội

Chính phủ Tự do nhấn mạnh rằng mục tiêu của đợt rà soát chi tiêu liên bang sắp tới không phải là để cắt giảm các chương trình xã hội, trong khi những người ủng hộ bình đẳng giới muốn đảm bảo rằng chính phủ không bỏ rơi phụ nữ và những người không được xã hội quan tâm.

Ngân sách mới nhất của chính phủ liên bang được công bố vào đầu tháng này đã thông báo về việc đánh giá chi tiêu đối với các chương trình và chính sách của mình.

Đánh giá nhằm tìm ra khoản tiết kiệm 6 tỷ đô la trong 5 năm và 3 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2026.

Jessica Eritou, người phát ngôn của văn phòng Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland, cho biết: “Các thông số của quá trình xem xét sẽ được phát triển trong những tháng tới, tuy nhiên, chính phủ không có ý định cắt giảm các chương trình xã hội hiện có.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan