Đảng Tự Do Ontario cam kết loại bỏ thuế HST của tỉnh đối với thực phẩm chế biến sẵn dưới $20

Đảng Tự do Ontario cho biết họ hứa sẽ loại bỏ phần thuế HST của tỉnh đối với tất cả thực phẩm chế biến sẵn dưới $20, nếu được bầu vào tháng Sáu.

Lãnh đạo Đảng Tự do Steven Del Duca đã đưa ra thông báo vào sáng thứ Sáu và cho biết động thái này sẽ “giúp các gia đình đối phó với chi phí thực phẩm tăng cao.”

Đảng cho biết họ sẽ loại bỏ thuế đối với thực phẩm chế biến sẵn từ các quầy thức ăn nóng trong các cửa hàng tạp hóa, hoặc một bữa ăn tại một nhà hàng địa phương có giá từ $ 4 đến $ 20.

Đảng Tự do cho biết kế hoạch này sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng khoản thuế phụ thu 1% đối với các công ty hoạt động ở Ontario có lợi nhuận vượt quá 1 tỷ đô một năm và mức tăng thuế thu nhập 2% đối với những cá nhân thu nhập trên 500.000 đô hàng năm.

Giá thực phẩm ở Canada và Ontario đã tăng vài phần trăm so với năm ngoái do lạm phát cũng tăng lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, người dân Ontario sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử cấp tỉnh vào ngày 2/6.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan