Đảng Tự do Ontario cam kết hành động chống phân biệt chủng tộc

Đảng Tự do Ontario đang đưa ra một loạt lời hứa nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc, bao gồm cả việc tạo ra một quỹ mới để thuê các sĩ quan cảnh sát từ các cộng đồng nhỏ hơn.

Nhà lãnh đạo Steven Del Duca cho biết nếu đảng của ông được bầu vào ngày 2 tháng 6, ông sẽ đảm bảo cảnh sát được đào tạo thường xuyên về giảm leo thang, chống phân biệt chủng tộc, sự nhạy cảm trong văn hóa và sức khỏe tinh thần, đồng thời yêu cầu dịch vụ cảnh sát tiết lộ số liệu thống kê tính đa dạng. 

Đảng Tự do cũng sẽ chấm dứt hành động phân nhóm trong trường học cho các lớp 9 và 10, thứ mà ông Del Duca nói rằng vẫn duy trì sự phân biệt chủng tộc chống người da đen và tách biệt những học sinh tới từ những cộng đồng thiểu số.

Ông Del Duca không tiết lộ chi phí của nhiều lời hứa, bao gồm cả số tiền sẽ được dùng trong quỹ để thuê các sĩ quan cảnh sát đa chủng tộc, và ông nói rằng một nền tảng với chi phí đầy đủ sẽ sớm được phát hành.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan