Đảng NDP Ontario hứa sẽ chăm sóc sức khỏe tình thần toàn dân nếu được bầu

Nhà lãnh đạo NDP của Ontario Andrea Horwath đã công bố một quyết định quan trọng trong nền tảng đảng của bà tại một sự kiện ở Toronto vào Chủ nhật.

Đảng của bà sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm OHIP để bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho toàn dân và đảng sẽ nỗ lực để xóa bỏ các rào cản tiếp cận nếu họ thắng cử vào tháng Sáu.

Chính sách này sẽ bao gồm quyền tiếp cận miễn phí các dịch vụ tư vấn và trị liệu hiện chưa được đài thọ.

Trong khi một số hình thức điều trị sức khỏe tinh thần được tỉnh chi trả, chẳng hạn như điều trị bởi bác sĩ tinh thần hoặc bác sĩ tâm lý hoặc nhân viên xã hội trong bệnh viện, các dịch vụ như tư vấn hoặc trị liệu tâm lý thì không.

Bà Horwath cho biết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng hiện có sẽ là những cơ sở đầu tiên được đưa vào kế hoạch và được cung cấp tài trợ công. Trong trường hợp đó, OHIP sẽ được sửa đổi để cho phép tối đa sáu buổi trị liệu, hoặc 12 buổi cho những bệnh nhân cần nó, NDP cho biết.

Đảng cho biết họ cũng sẽ đưa ra luật để công nhận sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém đối với sức khỏe thể chất.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan