Đảng bảo thủ đạt nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh cử sát nút

Theo dữ liệu theo dõi từ Nanos Research, Đảng Bảo thủ tiếp tục đi trước Đảng Tự do về số phiếu ủng hộ, và cũng gần như xóa bỏ vị trí dẫn đầu của Đảng Tự do.

Chỉ còn ba tuần nữa là đến cuộc bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 9, dữ liệu theo dõi kết thúc vào Chủ nhật và được công bố vào sáng thứ Hai cho thấy: Đảng Tự do dự kiến sẽ giành được 111 ghế so với 107 ghế của Đảng Bảo thủ, một sự thay đổi mạnh so với dự đoán trước đó vào ngày 22 tháng 8. Khi đó, Đảng Tự do chiếm 128 ghế còn đảng Bảo có 94 ghế. 

Dữ liệu dự đoán 31 ghế cho đảng NDP và 9 ghế cho Bloc Quebecois.

Đảng Bảo thủ đạt được sự ủng hộ đáng kể khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 15 tháng 8. Kết quả mới nhất cho thấy đảng Bảo thủ dẫn đầu với 32,7% phiếu bầu, tiếp theo là Đảng Tự do với 31,3%. Kết quả này là do sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với ông Erin O’Toole với tư cách là một nhà lãnh đạo tiềm năng và lập trường về các vấn đề như sức khỏe tâm thần và quyền sinh sản của phụ nữ. 

Dữ liệu Theo dõi cho thấy đảng NDP ổn định ở mức 20,0% phiếu bầu ủng hộ, trong khi Đảng Xanh chiếm 5,9%, Bloc Quebecois ở mức 5,8% và Đảng Nhân dân Canada ở 3,6%.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English