Đại học Ottawa bắt buộc sinh viên sống trong khuôn viên trường tiêm vắc xin COVID-19

Các sinh viên dự định sống tại các khu nội trú của Đại học Ottawa trong năm học sắp tới bắt buột phải đc tiêm vaccine covid-19.

Trang web của trường đại học cho biết: sinh viên trong nước phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng và nhận ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 được Bộ Y tế Canada phê duyệt trước ngày chuyển đến hoặc trong vòng hai tuần sau khi chuyển đến nếu họ chưa được chủng ngừa.

Học sinh đã tiêm một liều phải tiêm mũi thứ hai trong khung thời gian được khuyến nghị bởi cơ quan Y tế Công cộng Ottawa (OPH).

Đối với sinh viên quốc tế, bất kỳ loại vắc xin nào được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận sẽ được chấp nhận, mặc dù sinh viên phải tiêm mũi thứ hai được chấp thuận ở Canada.

Mặc dù có những ngoại lệ vì lý do liên quan đến sức khỏe hoặc “được bảo vệ theo Bộ luật Nhân quyền Ontario”, bất kỳ ai từ chối tiêm chủng mà không có chỗ ở được chấp thuận đều có thể bị chấm dứt hợp đồng cư trú.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English