Đại Học McMaster cho biết sẽ không có lớp trực tiếp vào mùa đông này

Không gian sẽ rất yên tĩnh trong khuôn viên trường Đại học McMaster trong suốt những tháng mùa đông khi trường đã thông báo quyết định các lớp học cho toàn bộ học kỳ mùa đông – bắt đầu từ năm học mới – sẽ là trực tuyến.

Khóa học mùa thu hiện tại cũng chỉ có học trên mạng.

Khu cư trú của sinh viên cũng sẽ vẫn đóng cửa.

Quyết định này được đưa ra sau khi một nhân viên tại trường đại học xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Trường đại học nói rằng bằng cách đưa ra quyết định về học kỳ tiếp theo càng sớm càng tốt, họ hy vọng sẽ mang lại sự ổn định nhiều nhất có thể.

“Hãy nói chuyện với các giáo sư, cố vấn của bạn hoặc những người khác trong khoa của bạn,” trường cho biết trong một tuyên bố.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan