Đại học Harvard lập quỹ tài trợ 100 triệu USD để bồi thường chế độ nô lệ

Đại học Harvard đang dành ra 100 triệu USD cho quỹ tài trợ và các biện pháp khác để thu hẹp khoảng cách về giáo dục, xã hội và kinh tế vốn là di sản của chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc, theo một email mà Chủ tịch trường đại học gửi tới tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên hôm thứ Ba được công bố cho Reuters.

Email từ Chủ tịch Harvard Lawrence Bacow bao gồm một liên kết dẫn đến một báo cáo dài 100 trang của 14 thành viên của Ủy ban về Harvard và Di sản của chế độ nô lệ.

Các tác giả của báo cáo đã khuyến nghị cung cấp cho con cháu của những người bị nô lệ tại Harvard sự hỗ trợ giáo dục và các hỗ trợ khác để họ “có thể khôi phục lịch sử của mình, kể câu chuyện của họ và theo đuổi kiến ​​thức truyền cảm hứng”.

Các khuyến nghị khác cũng bao gồm việc trường Ivy League tài trợ cho các chương trình mùa hè để đưa sinh viên và giảng viên từ Các Trường Đại học và Cao đẳng da màu (HBCU) được tài trợ lâu dài đến Harvard, đồng thời gửi sinh viên và giảng viên Harvard đến các học viện được biết đến là HBCU, chẳng hạn như Đại học Howard.

Trong email của mình, Chủ tịch Bacow cho biết một ủy ban sẽ tìm cách chuyển các khuyến nghị thành hành động và mới đây, ban giám đốc trường đại học đã phê duyệt 100 triệu USD để thực hiện thông qua một số quỹ tài trợ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan