Đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ đến Anh để tiếp tục đàm phán

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai sẽ đến Anh vào Chủ nhật để tham dự vòng đàm phán thương mại thứ hai với người đồng cấp Anh, Bộ trưởng Thương mại Anne-Marie Trevelyan.

Tai và Trevelyan đã gặp nhau tại Baltimore vào tháng trước trong vòng đàm phán đầu tiên – được gọi là Đối thoại Mỹ-Anh về Tương lai Thương mại Đại Tây Dương – nhằm mục đích thiết lập quan hệ thương mại sâu sắc hơn và bao trùm hơn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan