Culture Podcast 7

Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp những diễn biến nóng tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần ( từ ngày 02/05 đến ngày 08/05/2020) do Culture Magazin thực hiện.

Podcast bao gồm chuyên mục sau đây:

  • Tin Thế giới: 1’43 – 14’14
  • Tin Canada: 14’14 – 38’05
  • Tin Việt Nam: 38’05 – 46’56
  • Trào lưu trong tuần: 46’56 – 55’45
  • Tin Khoa học: 55’45 – 1’07’57
  • Tin Kinh tế: 1’07’57 – 1’14’25
  • Cách làm heo quay da giòn ăn là ghiền tại nhà: 1’14’25 – 1’16’49
  • Khám phá top 3 Farmers’Markets ở tỉnh Ontario: 1’16’49 – end

#culturemagazin#culturepodcast#culturechannel

Error decoding the Instagram API json

Latest articles

Related articles