Cục Thuế Canada (CRA) bắt đầu duyệt xét các trường hợp gian lận CERB

Sau thông báo của Thủ tướng Justin Trudeau vào ngày 9 tháng 6, Sở thuế Canada (CRA) đã đưa ra các bản cập nhật và tuyên bố về những gì họ đang làm để xử lý các trường hợp gian lận CERB và truy thu lại các khoản này.

Đây là chi tiết những gì đã được công bố:

CRA đã nhận lại 190.000 khoản hoàn trả CERB từ người dân.

Theo CRA, cơ quan này đã nhận lại gần 190.000 khoản hoàn trả trợ cấp CERB từ những người không đủ điều kiện nhận số tiền họ nhận được.

Thông báo đã đề cập rằng bất cứ lúc nào (bao gồm cả tại thời điểm đăng ký CERB hoặc vào một ngày sau đó), CRA có thể và sẽ xác minh thông tin yêu cầu bồi thường.

Nếu người yêu cầu chương trình phúc lợi CERB bị phát hiện không đủ điều kiện, họ sẽ được liên hệ để sắp xếp trả lại số tiền nhận được.

Để biết thêm hướng dẫn về cách hoàn trả CERB cho người nộp đơn không đủ điều kiện, thông tin đã được công bố trên trang web CRA.

Người phát ngôn của CRA Christopher Doody nói rằng cơ quan này đang xem xét 600 lời khuyên mà họ đã nhận được về việc lạm dụng CERB và các lợi ích liên quan đến COVID-19 khác.

Ông cũng yêu cầu nếu bạn nghi ngờ ai đó đang lạm dụng CERB hoặc bất kỳ chương trình viện trợ nào khác, CRA khuyến khích trình báo thông tin  lên cơ quan này. 

“Bất kỳ lời khuyên nào nhận được sẽ được xem xét về tính hợp lệ của thông tin được cung cấp,” ông Doody nói.

Lời khuyên lạm dụng đang được xem xét

Khi CERB lần đầu tiên được công bố, nhiều người ở Canada đã nộp đơn xin trợ cấp để có thể nhận tiền ngay lập tức, nhưng kết quả là, đã có một số nhầm lẫn về quyền lợi nào mà người dân sẽ được nhận.

Theo Chủ tịch Hội đồng Kho bạc Jean-Yves Duclos, đã có “nhầm lẫn có thể thông cảm được” liên quan đến CERB và bảo hiểm thất nghiệp (EI).

Ông Duclos nói, “CERB mới thực sự rất mới. Hầu hết người dân Canada đều gặp khó khăn trong việc hiểu chính xác cách thức và thời điểm nhận được nó….Vì vậy, hầu hết những người này, đại đa số những người này, là những người đã nộp đơn hai lần và nhận được khoản thanh toán gấp đôi và họ đã hoàn trả một nửa số tiền thanh toán gấp đôi đó.”

Nhà phê bình bảo thủ Dan Albas nói rằng đổ lỗi cho Đảng Tự Do những nhầm lẫn về CERB và đăng ký trợ cấp nói chung.

Ôngng Albas nói, “Những tin nhắn hỗn hợp khi nói đến CERB đã gây nhầm lẫn cho người dân nộp đơn xin trợ cấp. Điều này đã khiến một số lượng lớn người Canada lo lắng liệu họ có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không, Truyền thông rõ ràng và súc tích là rất quan trọng trong khủng hoảng. Thật không may, Thủ tướng Trudeau đã thực hiện ngược lại hoàn toàn.”

CRA cho biết đã lưu giữ hồ sơ của các cá nhân đã nhận được phúc lợi và khoảng thời gian họ nhận được chúng. Sử dụng phiếu thuế từ chủ lao động và các thông tin khác, CRA cho biết họ sẽ xác minh tính đủ điều kiện của những người xin trợ cấp.

Gian lận sẽ bị truy ra 

Theo người phát ngôn của CRA Christopher Doody, “CRA tiếp tục ráo riết truy ra các hành vi trốn thuế và gian lận với tất cả các công cụ có sẵn cho họ.”

Ông Doody cho biết họ tin rằng đại đa số người dân ở Canada là trung thực và CRA có một hệ thống hiệu quả cho phép họ quản lý số lượng nhỏ những cá nhân có hành vi lừa đảo để nhận phúc lợi CERB.

“CRA được dành riêng để đảm bảo rằng các cá nhân chỉ nhận được những lợi ích mà họ được hưởng, để các chương trình phúc lợi quan trọng có thể được trao đúng cho những người cần chúng.”

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English