Cổng thông tin gia hạn giấy phép lao động PGWP mở gần bốn tháng sau khi thông báo

Người có giấy phép làm việc sau đại học (PGWP) đã hết hạn hoặc sắp hết hạn cuối cùng có thể nộp đơn gia hạn giấy phép của họ bắt đầu từ thứ Ba, gần bốn tháng sau khi chính phủ liên bang công bố kế hoạch cung cấp các gia hạn này.

Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser cho biết hôm thứ Ba rằng chủ sở hữu PGWP có giấy phép đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022, sẽ có thể nộp đơn trực tuyến để được gia hạn hoặc giấy phép mới kéo dài đến 18 tháng .

Đối với những người có giấy phép hết hạn từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết những cá nhân này sẽ không cần phải làm gì để được gia hạn 18 tháng trừ khi họ cần cập nhật địa chỉ gửi thư của mình hoặc thời hạn của hộ chiếu.

IRCC cũng thông báo rằng họ sẽ gửi một email đến những người hiện đang có  permit PGWP đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, email này cho biết rằng họ được phép làm việc tạm thời trong khi họ nộp đơn xin gia hạn hoặc một giấy phép mới.

PGWP được cung cấp cho các cựu sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học của Canada. Thông thường, những giấy phép này có giá trị lên đến ba năm và không thể gia hạn. Nhiều sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã dựa vào giấy phép PGWP để có được kinh nghiệm làm việc tại Canada như một bước đệm để cuối cùng nộp đơn xin thường trú nhân.

Chính phủ liên bang đã đưa ra thông báo ban đầu về các phần mở rộng PGWP vào tháng 4 và hứa rằng một “quy trình đơn giản hóa, nhanh chóng” để xin gia hạn sẽ được thực hiện “trong vài tuần tới.”

Nhưng những người nắm giữ PGWP hiện tại và trước đây đã phải đợi gần bốn tháng để cổng ứng dụng mới cuối cùng được mở. IRCC nói trong một tuyên bố rằng họ cần nâng cấp hệ thống Công Nghệ thông tin cũ của họ trước khi có thể tiến hành gia hạn giấy phép.

Cổng ứng dụng đăng ký được mở nhận hồ sơ đã mang lại tin vui cho nhiều cựu sinh viên mà PGWP đang sắp hết hạn. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan