Công nhân Metro chấm dứt đình công tại trung tâm phân phối Etobicoke, thương lượng ‘tăng lương đáng kể’

Sự phê chuẩn một thỏa thuận tập thể mới với “mức lương đáng kể” đã chấm dứt cuộc đình công kéo dài một tuần của hơn 900 công nhân toàn thời gian tại trung tâm phân phối nhà kho Etobicoke của Metro.

Các công nhân đã đình công vào ngày 2 tháng 4, sau khi bỏ phiếu từ chối một thỏa thuận khác.

Thỏa thuận mới này, được phê chuẩn vào thứ Sáu, có giá trị trong 4,5 năm, theo thông cáo báo chí riêng biệt từ Unifor và Metro Ontario Inc.

Thỏa thuận sẽ giúp ​​người lao động được tăng lương hàng giờ lên 2,25 đô la trong năm đầu tiên của thỏa thuận.

Mức lương trung bình dự kiến ​​sẽ tăng gần 16% trong suốt 4,5 năm hợp đồng.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan