Công đoàn y tá kêu gọi chính phủ liên bang giải quyết tình trạng thiếu y tá

Công đoàn quốc gia đại diện cho các y tá ở Canada kêu gọi chính phủ liên bang đóng vai trò lãnh đạo chống lại tình trạng thiếu y tá đang diễn ra trên khắp đất nước.

Y tá có giấy phép Linda Silas, chủ tịch Liên đoàn Y tá Canada (CFNU), muốn các công chức liên bang thu thập dữ liệu và thực hiện kế hoạch chiến lược trên toàn quốc để giúp các tỉnh và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm bớt tình trạng thiếu nhân sự.

Cô Silas nói rằng nhiều bệnh viện và tỉnh, nơi chủ yếu tập trung vào hoạt động “hàng ngày” của hệ thống chăm sóc sức khỏe, phải vật lộn khi tìm nguồn lực để nghiên cứu các mô hình nhân sự mới và các dự án thí điểm có thể giúp giảm thiểu một số tình trạng thiếu điều dưỡng.

Các công đoàn cho biết, y tá trên khắp đất nước đang ở mức sụp đổ. Liên đoàn nói rằng một cuộc khảo sát quốc gia cho thấy hơn 90% y tá báo cáo các triệu chứng kiệt sức. Ngoài ra, số giờ làm thêm hàng tuần trung bình của các y tá đã tăng 78% do đại dịch. Tình trạng thiếu điều dưỡng có từ trước đại dịch, các vấn đề bắt đầu nảy sinh vào năm 2008 sau cuộc suy thoái toàn cầu.

Cô Silas tin rằng một số giải pháp cần được nghiên cứu bao gồm các chương trình cố vấn cho các y tá trẻ mới bắt đầu sự nghiệp, các chương trình giữ chân y tá sắp nghỉ hưu và cải tiến cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Cô cũng nói rằng có rất ít chương trình đại học cấp tốc về điều dưỡng và hầu như không có chương trình cầu nối y tá nào cho phép một y tá đã đăng ký trở thành một y tá được hành nghề.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English