Có thường trú nhân rồi có bắt buộc phải ở Canada?

Nhiều người thường hiểu nhầm là thẻ xanh. Tuy nhiên, thẻ xanh được dùng ở Mỹ. Còn ở Canada, thì gọi là thẻ thường trú nhân (PR) để chỉ việc được định cư vĩnh viễn ở Canada. Thường trú nhân cũng được hưởng những quyền lợi giống như công dân Canada, ngoại trừ quyền bầu cử. Vậy người có PR rồi có bắt buộc phải ở Canada không? Sau bao lâu thì được quốc tịch Canada? Nếu lỡ bị mất PR thì thế nào?
Video dưới đây sẽ giải đáp các câu trên.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan