Cơ quan thống kê Canada cho biết số lượng doanh nghiệp đóng cửa đã giảm trong tháng 8

Cơ quan Thống kê Canada Statcan cho biết số lượng doanh nghiệp đóng cửa giảm nhẹ trong tháng 8 do các hạn chế COVID-19 được nới lỏng.

Cơ quan này cho biết đã có 34.126 doanh nghiệp đóng cửa trong tháng 8, giảm 2,7% so với tháng 7 và thấp hơn 14,2% so với trước đại dịch COVID-19 vào tháng 2.

Cơ quan Thống kê Canada cho biết sự sụt giảm có thể phản ánh thực tế là các doanh nghiệp ít có khả năng thích ứng nhất với đại dịch đã đóng cửa.

Cơ quan cũng lưu ý rằng trong tháng thứ hai liên tiếp, số lượng doanh nghiệp mở cửa nhiều hơn số lượng doanh nghiệp đóng cửa với 40.697 doanh nghiệp mở cửa.

Cơ quan Thống kê Canada cho biết hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ tiếp tục báo cáo số lượng đóng cửa ít hơn trong tháng 8, ngoại trừ Prince Edward Island và New Brunswick.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English