Tục Ngữ: Có Chí Làm Quan, Có Gan Làm Giàu

Ý nghĩa: nếu bạn có ý chí vươn lên bạn sẽ trở thành một quan chức chính phủ, nếu bạn có gan đối mặt với khó khăn trở ngại bạn sẽ trở nên giàu có.
Tục ngữ tiếng Anh tương đương: Vận may ủng hộ người can đảm.

Dịch đơn giản thì, câu tục ngữ răn dạy rằng nếu bạn quyết tâm và dám đương đầu với khó khăn, bạn sẽ thành công và đạt được tất cả mục tiêu mình đề ra. Trở thành một viên chức chính phủ là mục tiêu cuối cùng, nó cũng tương đương với việc trở nên giàu có. Tuy nhiên, điều vinh dự không phải ở chổ là trở thành một viên chức chính phủ, mà trở thành viên chức chính phủ sẽ đem lại điều gì. Trong văn hóa truyền thống của người Châu Á, một người bình thường sẽ cố gắng học hành chăm chỉ và đỗ đạt cao, để từ đó trở thành một viên chức/ thần quan dưới trướng nhà vua. Từ “quan” trong câu tục ngữ này có lẽ để chỉ quyền hạn và  tước vị sau khi được đề bạt trong triều đình thời xưa, bởi từ “quan” rất hiếm khi được sử dụng trong bối cảnh thời nay. Tục ngữ miêu tả rất chính xác việc có quyền lực và giàu có là hai nguyện vọng thiết thực, bởi phần đông mọi người trên Thế Giới vẫn luôn coi trọng việc có một trong hai điều đó trong đời.

Trong tiếng Anh, có rất nhiều những lời trích dẫn, những câu nói với ý nghĩa tương tự. Ví dụ như “100% bạn sẽ mất cơ hội nếu bạn không thử,” “Bạn chỉ sống một lần trong đời,” “Nắm bắt hiện tại,” “Mọi hành trình đều bắt đầu từ những bước nhỏ,” và “Nơi nào có ý chí, nơi đó có cách.”

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan