City of Toronto sa thải 461 nhân viên vì không tuân thủ chính sách tiêm chủng COVID-19

Trong một thông cáo phát hành hôm thứ Tư, các quan chức cho biết tính đến thời hạn cuối cùng của ngày Chủ nhật để tuân thủ chính sách, khoảng 98,6% lực lượng lao động của Thành phố cho biết đã được tiêm phòng đầy đủ, đại diện cho khoảng 32.478 nhân viên.

Tuyên bố cho biết 461 nhân viên chưa tiêm bất kỳ liều vắc xin COVID-19 nào hoặc không báo cáo tình trạng tiêm chủng của họ đã bị sa thải.

“Những nhân viên này đã bị đình chỉ không lương và không được sắp xếp làm việc, do đó, không được tính vào các cấp độ nhân sự hiện tại,” tuyên bố cho biết.

Ba mươi bảy nhân viên bổ sung hiện đang nghỉ tạm thời để chờ quyết định về yêu cầu sắp xếp chỗ làm mới. 

Ngoài ra còn có 248 công nhân cho biết đã nhận được một liều vắc xin và bắt đầu từ tuần này, họ sẽ có các cuộc họp với người quản lý và đại diện công đoàn, nếu có. Thành phố cho biết nếu phát hiện nhân viên vẫn không chích liều thứ hai, họ có thể bị sa thải, nhưng “sẽ xem xét” những người đã đặt lịch hẹn liều thứ hai.

Thành phố cũng lưu ý rằng những công nhân không thể chủng ngừa vì một lý do được bảo vệ trong Bộ luật Nhân quyền Ontario sẽ được tạo điều kiện. 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan