Chương trình thí điểm nhập cư Canada ngành Nông nghiệp-Thực phẩm Agri-Food mở nhận hồ sơ

Di trú Canada (IRCC) đã công bố vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, rằng họ sẽ chấp nhận đơn đăng ký chương trình Thí điểm Nhập cư Agri-Food sẽ tiếp nhận tới 2.750 người nộp đơn chính và các thành viên gia đình của họ hàng năm trong ba năm tới.

Mặc dù vẫn còn hạn chế đi lại do đại dịch, nhưng những người lao động nước ngoài tạm thời đang ở Canada làm việc trong một ngành đủ điều kiện hiện có thể áp dụng con đường mới này để trở thành thường trú nhân Canada. Các ứng dụng đăng ký chương trình sẽ được mở cho đến ngày 14 tháng 5 năm 2023.

Chương trình thí điểm ba năm được thiết kế để thử nghiệm một phương pháp cụ thể để giúp lấp khoảng trống kỹ năng trong lực lượng lao động tại Canada. Nghề nghiệp đủ điều kiện cho thí điểm nhập cư trong chương trình thí điểm Ngành thực phẩm Nông nghiệp này bao gồm ngành chế biến thịt, sản xuất nấm và trong nhà kính, và các ngành công nghiệp chăn nuôi.

Nông nghiệp Canada và ngành nông nghiệp thực phẩm là một phần quan trọng của nền kinh tế. Nó hỗ trợ 1 trong 8 việc làm trên cả nước và xuất khẩu nông nghiệp năm 2019 đạt 67 tỷ USD. Ngành công nghiệp phụ thuộc vào việc tuyển dụng và duy trì một lực lượng lao động lớn, có tay nghề cao. Thí điểm Agri-Food sẽ giúp các nhà tuyển dụng trong ngành có được lực lượng lao động toàn thời gian, quanh năm mà họ cần để thành công.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Bộ Di trú Marco Mendicino, cho biết, “rất quan trọng rằng chúng ta hỗ trợ nông dân và nhà chế biến thực phẩm để đảm bảo họ có công nhân cần để tăng cường an ninh lương thực cho Canada. Thu hút và giữ chân những người lao động tài năng là điều cần thiết để giúp tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống của tất cả người dân Canada. Chương trình thí điểm Ngành thực phẩm nông nghiệp sẽ thu hút những người xin thường trú tại Canada, những người có thể thành lập kinh tế ở Canada và hỗ trợ nhu cầu lao động của nông dân và nhà chế biến.”

Thí điểm áp dụng chủ yếu cho những người lao động đang ở Canada tuân thủ cam kết của Canada về việc tuyển dụng lao động có kỹ năng thông qua Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan